Yêu Không Chậm Trễ – Chương 44

25
8597

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

25 COMMENTS

  1. Chắc là trong thời gian LT nằm viện, PCS thì phải lén lút đến thăm cô trong khi cô đã ngủ say, trước lúc cô thức dậy thì lại phải đi luôn, trong khi johnson thì luôn ở cạnh cô, hai người lại khá thân nhau nữa, còn gì anh không tức -lhc75