*** LƯU Ý: 

– Đọc truyện nào thì chơi quiz truyện đó. Tránh chơi lung tung để rồi lại than thở vì sao nhập pass mãi cứ báo sai.

– Mỗi người chỉ được chơi quiz 1 lần trong 1 ngày. Sau 24 giờ quiz được reset lại thì mới chơi tiếp được. 

– Đọc kĩ truyện để tránh trả lời sai. Quiz thường sẽ hỏi những chi tiết rất nhỏ ít ai để ý trong truyện. Hỏi cả về nhân vật phụ lẫn chính, kể cả quần chúng luôn.

– Với những trường hợp quên pass/quên không chụp lại pass/gõ sai pass, bên mình sẽ không chịu trách nhiệm và hỗ trợ cấp lại vì lỗi không phải do bên mình. Vì thế mong các bạn vui lòng chụp lại pass sau khi chơi xong, còn không thì đành đợi 24 giờ nữa chơi lại.

– Những truyện không thấy quiz thì tự động hiểu là truyện đó không có quiz. Nếu muốn lấy pass hãy đọc kĩ quy định rồi comment nhé.

Độc Sủng

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Độc Sủng nhé ♥

Tái Thế Làm Phi

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Tái Thế Làm Phi nhé ♥

Ly Hồn Ký

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Ly Hồn Ký nhé ♥

Chấp Niệm

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Chấp Niệm nhé ♥

Yêu Không Chậm Trễ

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Yêu Không Chậm Trễ nhé ♥

Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới nhé ♥

Nghe Nói Nam Chính Là Poodle

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Nghe Nói Nam Chính Là Poodle nhé ♥

Đông Chí

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Đông Chí nhé ♥

Người Định Hình Tâm Lý

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Người Định Hình Tâm Lý nhé ♥

Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo nhé ♥

Thời Gian Ngòn Ngọt

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Thời Gian Ngòn Ngọt nhé ♥

Kẻ Hai Mặt

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Kẻ Hai Mặt nhé ♥

Hàm Quang

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Hàm Quang nhé ♥

Hồng Đậu