*** LƯU Ý: 

– Đọc truyện nào thì chơi quiz truyện đó. Đừng chơi lung tung để rồi lại than thở vì sao nhập pass mãi cứ báo sai.

– Mỗi người chỉ được chơi quiz 1 lần trong 1 ngày. Sau 24 giờ quiz được reset lại thì mới chơi tiếp được. 

– Đọc kĩ truyện để tránh trả lời sai. Quiz thường sẽ hỏi những chi tiết rất nhỏ ít ai để ý trong truyện. Hỏi cả về nhân vật phụ lẫn chính, kể cả quần chúng luôn.

Độc Sủng

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Độc Sủng nhé ♥

Tái Thế Làm Phi

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Tái Thế Làm Phi nhé ♥

Ly Hồn Ký

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Ly Hồn Ký nhé ♥

Chấp Niệm

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Chấp Niệm nhé ♥

Yêu Không Chậm Trễ

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Yêu Không Chậm Trễ nhé ♥

Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Cùng Anh Đi Đến Tận Cùng Thế Giới nhé ♥

Nghe Nói Nam Chính Là Poodle

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Nghe Nói Nam Chính Là Poodle nhé ♥

Đông Chí

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Đông Chí nhé ♥

Người Định Hình Tâm Lý

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Người Định Hình Tâm Lý nhé ♥

Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Hắc Đạo Nữ Vương Quá Kiêu Ngạo nhé ♥

Thời Gian Ngòn Ngọt

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Thời Gian Ngòn Ngọt nhé ♥

Kẻ Hai Mặt

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Kẻ Hai Mặt nhé ♥

Hàm Quang

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Hàm Quang nhé ♥

Hồng Đậu

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Hồng Đậu nhé ♥

Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Ai Động Vào Ống Nghe Của Tôi nhé ♥

Cinderella 12 Giờ

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Cinderella 12 Giờ nhé ♥

Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng nhé ♥

Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Nói Chuyện Với Thế Giới Của Người nhé ♥

Gặp Được Em Thật Hưng Phấn

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Gặp Được Em Thật Hưng Phấn nhé ♥

Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng nhé ♥

Quyến Luyến

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Quyến Luyến nhé ♥

Nhật Ký Mối Tình Đầu Ở Italy

Trước khi chơi quiz để lấy pass, các bạn hãy đọc kỹ truyện Nhật Ký Mối Tình Đầu Ở Italy nhé ♥