Người Định Hình Tâm Lý – Chương 53

31
1923

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

31 COMMENTS

  1. Dù ai là ai đi chăng nữa thì khi đã phân liệt rồi phải xóa bỏ một người. Đọc các truyện loại này đều thấy câu thoại kiểu “Thật ra cậu chọn ai?”, ý kiểu là chọn giữ nhân cách nào í, mà đến lúc đó dù là xóa ai cũng không mong muốn tý nào hết. -lhc85
    -lhc68
    Nên là dù thật ra Mộc Thất thật mới là chủ của thân xác này nhưng đôi khi cũng cần Mộc Thất thứ hai, vì không có gì là tự dưng xảy ra hết. Thành ra đọc mấy truyện phân liệt này lúc nào cũng cảm thấy nặng lòng -lhc94 -lhc68