Người Định Hình Tâm Lý – Chương 43

31
1934

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

31 COMMENTS

  1. À, như vậy có được coi là tỏ tình không nhỉ..mà sao thấy diễn biến tình cảm nhanh quá. MTL nhớ cô bé ngày xưa nên thích thì không nói, còn MT không nhớ hơn nữa hai người cũng đâu chung đụng gì nhiều…
    Nói chung là quá nhanh, quá nguy hiểm -lhc75