Người Định Hình Tâm Lý – Chương 26

40
2407

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

40 COMMENTS

  1. Hung thủ bạo như vậy. Giết Trần Mộng còn lên bình luận trên bài đăng liên quan, còn mã hóa thành dãy số. Không phải chuyên nghiệp quen tay chứ?
    -cr -cr
    Tôi chỉ mong đừng là án liên hoàn -zn
    Tưởng Vân Kiệt hẳn là sẽ bình an :)

  2. Có phải ngày xưa Mai Tư Lễ có liên quan/ giúp đỡ Mộc Thất nên mới biết nhau? Mà Mai Tư Lễ nói hai người khác đi, tức ngày xưa Mộc Thất vui vẻ, hoạt bát chứ không ‘mặt liệt’ như bây giờ !?