Ly Hồn Ký – Chương 84

51
6027

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

51 COMMENTS

  1. Có bánh bao và sẽ có cuộc sống sau khi sinh bánh bao =))) tung bông nào :v
    Ông nội à :v ông phải biết là thằng cháu của ông ngoài vợ ra sẽ chả nể nang mặt mũi của ai đâu =)))

  2. Nếu có tranh sủng thì chắc chắn bánh bao là con trai và rất mưu mô xảo trá =))) mong chờ mong chờ
    Cảm ơn editor và beta đã chăm chỉ như vậy =))) chắc editor đã và đang edit đc vào hố mới rồi ấy ??

  3. Giờ mọi người đều biết đại thiếu gia nhà họ bạch không những hết ngốc, còn rất đẹp trai nữa nhé,
    tội mấy ông lão muốn kén BT làm rể, đã không kén được còn bị tuồn chuyện xấu trong nhà ra -lhc86