Ly Hồn Ký – Chương 77

57
5346

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

57 COMMENTS

  1. Thế bảo ” cô ma ” kia đi tìm những điều đáng nghi ngờ rồi đến báo cho a tuyên tiếp tục duy trì điều tra tiếp vậy chẳng phải vừa nhanh vừa hiệu quả a

  2. Bạch Bạch ngốc, vẫn không hiểu sao anh thấy được ma sau khi trở lại làm người… sợ quá, may mà có Bạch Bạch nên yên tâm hơn hẳn =.= đọc ma lúc nửa đêm…