Ly Hồn Ký – Chương 67

39
5591

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

39 COMMENTS

  1. Phận làm bác mà chả ra sao? Suốt ngày đi ghanh ghét, so đo với cháu gái, có khi tất cả những tin đồn không tốt về KT đều từ bà ta mà ra í, đợi ít nữa biết gia thế nhà BT lại chả mặt dày đến nịnh hót -lhc55

  2. -lhc86 BT xui quá, về ra mắt rồi ngủ lại nhà vợ, lại toàn để mẹ vợ bắt gặp cảnh anh chiếm tiện nghi con gái nhà người ta là sao -lhc86
    May mà anh dậy sớm nấu ăn mới chiếm lại tình cảm của mẹ vợ đó