Ly Hồn Ký – Chương 63

56
6948

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

56 COMMENTS

  1. Bạch Bạch vô địchhhhh -zl
    Dù mị rất sợ ma, nhưng mị cảm thấy có Bạch Bạch sẽ yên tâm hơn nhiều =.= dù ảnh chỉ lo cho Thu Thu, nhưng cũng làm độc giả sợ ma như mị yên tân theo =))))))))

  2. “…anh ngồi yên đó, che chở cô, giống như một chú chó Tây Tạng uy phong lẫm liệt vậy.”
    Sao có thể ví anh nhà t như chó Tây Tạng trong lúc này được 😂😂😂