Kẻ Hai Mặt – Chương 21

81
4872

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

81 COMMENTS

  1. Phen này Chu chính hiền phải thưởng to cho cậu bé Thông minh lanh lợi Triêu triêu đi thôi. Mầm non nhà họ Chu kế thừa được sự thông minh giỏi giang của Chu gia rồi. Thanks

    • Hắc đạo ngày 1 tập. Kẻ 2 mặt 3,5,7 ngoài ra có phúc lợi tuỳ ad vui hay buồn :). Định hình tâm lý 2,4,6 lúc 12h đêm. Thời gian ngòn ngọt hình như cũng 2,4,6 thì phải vì truyện này mình k đọc