Hợp Âm Thứ Bảy – Chương 61

48
694

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

48 COMMENTS

  1. Cuối cùng cũng có người chịu nói ra vụ án của Lô Thải Hồng rồi. Biệt thự cầu vồng là của ai? Của LTH hay tên biệt thự chỉ được đặt ra theo cấu trúc màu các phòng và vụ án đầu tiên của đám người DALinh – Từ Lập

  2. Không biết tại sao mình cứ có cảm giác 1 trong 2 người này là X
    Tương Nhân Quân cũng là 1 trong những ng tham gia vào vụ án của LTH vì anh ta hơi lạnh lùng và điên cuồng
    Thượng Dũng ông có thể là ng thân hay gì đó của LTH hoặc giống lý do MTH rời khỏi ngành cảnh sát