Hồng Đậu – Chương 72

66
3819

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

66 COMMENTS

  1. -lhc74 vụ án khép lại rồi nhưng vẫn khiến mình thấy buồn, buồn cho thầy nghiêm cũng xót cho ĐQT, giá như ngày ấy anh chịu kiên nhẫn nghe đinh kỳ nói thì sẽ không có bi kịch bây giờ,

  2. Hic, buồn man mác. Lòng tham không đáy của con người gây ra cái chết cho người khác, rồi để lấp liếm tội ác lại tiếp tục sát hại người vô tội. Người tốt thì sống trong khổ sở, người xấu lại sống sung sướng :(

  3. Một lũ khốn cuối cùng cũng phải đền tội nhưng mà người nhà nạn nhân thì vẫn còn đau mãi không thôi. Kẻ sát nhân đã phải đền tội, an ủi được phần nào cho người thân của họ rồi. Thanks