Hàm Quang – Chương 33

40
2875

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

40 COMMENTS

  1. Có thể bên thứ ba không muốn MXP nghiên cứu ra não trí tuệ như HQ nên mới giết MXP để ngăn cản, uhm..lẽ nào chính là tổ chức chống người máy làm .
    Không biết họ đã biết một HQ tồn tại hay chưa

  2. Cậu muốn cô ấy trở thành Mộc Xuân Phong thứ hai sao? Đây là câu hỏi mình mình muốn nghe bạn Quang trả lời một cách thành thật nhất. Nếu đúng như PHB nói thì bạn nhỏ Điền Điền sẽ gặp nguy hiểm rồi. Bạn Quang lại không có khả năng chống cự lại bạo lực , vậy phải làm sao đây. PHB muốn làm gì tiếp theo. Thanks