Hàm Quang – Chương 27

43
3578

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

43 COMMENTS

  1. Tác giả có trí tưởng tượng siêu phong phú luôn. Mình thích đoạn tả con đường trông-như-mặt-nước vào nhà Phương Hướng Bắc quá, rồi đến đoạn Điền Điền nghĩ đến phong cảnh qua các mùa ở đấy. -lhc37

  2. Thật là , chỗ ở của anh Phương là nơi người ở ư, nơi thần tiên ở đấy chứ chỉ. nếu là mình mình cũng giống bạn Điền, ước có thêm đôi cánh để bay lượn xung quanh. Thanks