Chấp Niệm – Chương 68

31
5726

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

31 COMMENTS

  1. Mình cũng thấy lạ:Chẳng phải THT đã 1lần bị LDt đâm xe gần chết đó sao. Lần đó CN bình tĩnh bán cổ phần đưa con đi mà, sao lần này lại thế này, chỉ mỗi việc anh í biết chị giả sảy thai để buộc tội CHH mà không vạch trần làm chị í xúc động à??!! Nếu không có việc đó,CHH cũng không bị bắt, Chu gia cũng không ép THT như vậy, là chị gián tiếp hại ảnh, sao lại nói vô căn. Hết đồng cảm với nữ chính được rùi!!!