Chấp Niệm – Chương 42

28
6139

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

28 COMMENTS

  1. Đọc chương này không biết miêu tả cảm giác ra sao nữa, không ngờ người đâm Tống cặn bã lại là Lục Diệp Thanh, Cố Niệm hận Tống cặn bã nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, nhưng che dấu cũng giỏi quá đi -zn

  2. Ko thể trách Lục Diệp Thanh, nếu a ta chỉ lặng yên đứng nhìn Tống hoài Thừa cướp Cố Niệm thì a ta đúng là tên đàn ông bỏ đi. ADD tiếp tục dùng “hắn” để chỉ Lục Diệp Thanh, mình thấy sai sao sao ý

  3. Hết tổn thg này đến tổn thương khác =)))) thiết nghĩ cứ đê hai ng lấy ai thì lấy 2 time sau ly hôn thì thấy thật ra mình yêu ng cũ =)) đỡ mệt xác và tinh thần